Cindy Moorman

ma 17 sep 2018

Deze week woont Cindy Moorman bij ons in de torenkamer.

Cindy Moorman is beeldende kunstenaar. Zij studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (1999-2003) en studeerde vervolgens aan de Masteropleiding van de Sint Joost in Breda (2003-2005). Moormans werk is onder andere te zien geweest in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem.

Haar kunstenaarschap karakteriseert zich als een doorlopend en multidisciplinair onderzoek naar menselijke posities en de constante heen en weer beweging tussen de verschillende posities. Komend uit een kleine hechte gemeenschap is de fascinatie voor de frictie tussen de individuele en de sociale posities en de bijbehorende sociale constructies voor haar een vertrouwd gevoel. Het onderzoek resulteert in geënsceneerde ontmoetingen waarin Moorman aan de hand van samenhangende series van performances, objecten en bijeenkomsten de Ander(en) meeneemt in haar onderzoek naar sociale constructies.

Torenkamerplan: van losse fragmenten naar het grote verhaal 

De vijf dagen in het Torenkamertje zal ik gebruiken om verder te werken aan het Model. Het Model ligt aan de basis van al mijn werk: de performances, objecten en bijeenkomsten. Het is een tekstueel en visueel schema wat aan de hand van acht onderwerpen mijn werk met elkaar verbindt. Hoewel de werken zich heel verschillend kunnen presenteren vormen ze met elkaar een zorgvuldig samenhangend geheel. Net als aparte hoofdstukken in een boek verwijzen alle werken zowel naar zichzelf als naar het grote verhaal.